clijun17@gmail.com +86 18925970378
การแปล
Yingzun Import and Export Co., Ltd
บ้าน » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หยิงซุน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก., บจ.

อีเมล: clijun17@gmail.com

โทร: +86 18925970378 / +86 18566366913

Add: เลขที่. 1, อาคาร 9, ตลาดแรกของวัสดุก่อสร้าง Minnan, เมืองซุยโถว, เมืองหนานอัน, เมืองฉวนโจว, มณฑลฝูเจี้ยน

  • กรุณาเลือก .